Test Consumable Materials 試驗用耗材總覽

Test Consumable Materials 試驗用耗材總覽

 • 標準附布  
 • 陪洗布  
 • 磨擦測試棉布 
 • 馬丁代爾測試  
 • ICI起毬及勾紗測試耗材  
 • 黃化測試 
 • 日光牢度測試  
 • 灰色標
 • 標準對色燈用耗材
 • 其它
 • 標準附布 AATCC 61, ISO 105, JIS L 0803

  產品名稱

  標準

  規格

  備註

  AATCC #10 六種纖維水洗附布

  AATCC 61

  5/包;25/

  寬:86cm

  AATCC #10 六種纖維水洗附布 2’’ * 2”

   

  500/

  熱裁

  AATCC #10 六種纖維水洗附布 2” * 4”

   

  250/

  熱裁

  AATCC #10A 六種纖維水洗附布

  適用於NIKE

  5/包;25/

  寬:86cm

  AATCC #10A 六種纖維水洗附布4cm * 10cm

   

  250/

  熱裁

  AATCC #10A 六種纖維水洗附布5cm * 10cm

   

  250/

  熱裁

  AATCC #1多纖維水洗附布

   

  5/

  寬:86cm

  MFF 41多纖維水洗附布 (TV)

   

  10/捲;50/

  寬:10cm

  MFF 42多纖維水洗附布 (DW)

   

  10/捲;50/

  寬:10cm

  MFF 49多纖維水洗附布

   

  10/捲;50/

  寬:10cm

  MFF 49多纖維水洗附布 5cm*10cm

   

  250/

  冷裁

  ISO DW 六種纖維水洗附布

  ISO 105 F10

  50/盒;10/

  寬:10cm

  ISO DW 六種纖維水洗附布10cm * 4cm

   

  250/

   

  ISO DW 六種纖維水洗附布1cm * 5cm

   

  200/

   

  M&S 六種纖維水洗附布

   

  10/捲;50/

   

  JIS 八種纖維水洗附布

  JIS L 0803

  1/

  寬:50cm

  JIS 棉布

  JIS L 0803

  1